Shila Table

SKU: MSP15

Mô tả sản phẩm:

Một thiết kế vô cùng độc đáo cho không gian cá tinh, mạnh mẽ.

Kích thước: D450*500

Chất liệu: Hairline Gold - Stainless Steel 304 Fishing Black/ Silver

Bày trí:

Ý nghĩa:

Sản phẩm khác

load-more-button
LogoWhite2

About
Service
Products
Blog
Contact Us

Hotline: 0938 799 467
Email: contact@mparis.com.vn
Showroom: No. 5, Street 10, An Loi Dong Ward, City. Thu Duc (Sala Urban Area).

Sign up to follow more new information from Mparis!

© 2023 Mparis. All rights reserved.

Back to top Arrow