Bề mặt hoàn thiện tham khảo

Mparis cung cấp đa dạng các bề mặt hoàn thiện và màu kim loại đảm bảo yếu tố thẩm mỹ theo Thiết kế.

Mparis am hiểu các kỹ thuật mạ PVD, PVDF, sơn tĩnh điện, sơn kỹ thuật, xử lý hiệu ứng bề mặt và hiệu ứng sơn. Từ đó lựa chọn và tư vấn cho Khách hàng giải pháp tối ưu nhất cho từng hạn mục công việc.

Gold-Hairline
Gold-Hairline
Gold-Vibration
Gold-Vibration
Gold-Mirror
Gold-Mirror
Bronze-Vibration
Bronze-Vibration
Bronze-Hairline
Bronze-Hairline
Bronze-Mirror
Bronze-Mirror
Silver-Mirror
Silver-Mirror
Silver-Vibration
Silver-Vibration
Silver-Hairline
Silver-Hairline

Gia công kim loại

Profile_MP.VI_.L01
Profile_MP.VI_.L01
Profile_MP.HL_.L04
Profile_MP.HL_.L04
Profile_MP.HL_.L02
Profile_MP.HL_.L02
Profile_MP.HL_.L03
Profile_MP.HL_.L03
Profile_MP.HL_.L01-01
Profile_MP.HL_.L01-01
Profile_MP.HL_.L05
Profile_MP.HL_.L05
Profile_MP.HL_.V01
Profile_MP.HL_.V01
Profile_MP.HL_.L01-08
Profile_MP.HL_.L01-08
LogoWhite2

About
Service
Products
Blog
Contact Us

Hotline: 0938 799 467
Email: contact@mparis.com.vn
Showroom: No. 5, Street 10, An Loi Dong Ward, City. Thu Duc (Sala Urban Area).

Sign up to follow more new information from Mparis!

© 2023 Mparis. All rights reserved.

Back to top Arrow